Om oss

Vår vision

GAO är en orkester som spelar sin egen musik, och som med sin unika flora av instrument vill skapa ett nytt symfoniskt ljud. Med mångfald och innovation som ledord är GAO:s ambition att skapa normkreativ, genre- och gränsöverskridande konst.

Orkestern består av musiker bosatta i Göteborg med omnejd, och tillsammans verkar vi för att omdana bilden av hur en orkester ska låta och fungera. Vi vill göra GAO till en plattform där dans, teater, bildkonst, performance och musik får mötas. Dessa möten representerar i vår mening det verkligt fria kulturlivet, men har inte alltid en självklar plats i samhället. GAO:s syfte är alltså ett konstnärligt sådant, men vilar också på uppfattningen om att det vi skapar har en mening.

Vi vill genom att utforska nya konstellationer och arbetsmetoder vara en alternativ och innovativ orkester. De etablerade institutioner och föreningar som förvaltar orkestrar av olika slag drivs av naturliga skäl med traditionella konventioner som grundval, och har som syfte att arbeta efter, och kanske till och med bevara, dessa ideal. För oss handlar konstnärlig utveckling om att aktivt arbeta för autenticitet och singularitet, och att aldrig låta det konstnärliga skapandet stagnera. Vi vill delta i diskussionen om konstens roll i samhället och bidra med våra perspektiv, för att på så sätt bidra till ett kulturellt klimat där fler kan göra samma sak.

Läs mer